Phân trùng quế dùng như thế nào? Nếu như bạn nghĩ rằng phân trùng quế để bón cho cây như các loại phân khác, dùng bằng cách bón vào gốc cây mỗi loại từ 5 đến 10 kg rồi sau đó đợi vài ba tháng quay lại bón thêm một đợt nữa, thì chắc rằng